Z這ty Sklep Logo

Z這te sztabki, z這te monety, z這te banknoty... z這te bibeloty!
www.zloty-sklep.pl  
G紟NA   PRODUKTY   BAZA WIEDZY   SΜWNICZEK POJ岊   KONSERWACJA   POSTACIE   MALARSTWO   NASZ SKLEP  

BAZA WIEDZY

Zachcamy do zapoznania si z ciekaw histori pienidza. Od jego pradziej籀w - do wsp籀czesnoci. Od srebrnych samorodk籀w do gied papier籀w wartociowych. Od byszczcych koralik籀w do cyfrowych kryptowalut.

Sk簣d si郕 wzi郕y pieni簣dze, sk簣d si郕 wzi郕y monety?

Moe spotkae繞 si郕 ju z poj郕ciem "handel wymienny", a nawet sam go uprawiae繞, lub ze stwierdzeniem: "Pieni簣dze wymy繞lili Fenicjanie". Co繞 w tym jest, cho迠 nie do koca.

Ju w czasach staroytnych zachodzia otrzeba wymiany dbr. Owc郕 za zboe, wino za wou. Bior簣c pod uwag郕 rdosw aciski (pecunia - tumaczone na pieni簣dz), mona tu doszuka迠 si郕 wyrazu pecus, oznaczaj簣cego bydo. Czy tak byo? Jest to prawdopodobne. Trudno sobie jednak wyobrazi迠 wymian郕 tak ponadgabarytowym towarem, ktry jeszcze potrafi sam si郕 upynni迠 do pobliskiego lasu. Zacz郕to wi郕c jako 繞rodkw wymiany (patniczych) uywa迠 rzadkich i adnych metali, ktre wyst郕puj簣 w przyrodzie w stanie wolnym (nie trzeba ich wytapia迠), czyli samorodkw. Posugiwano si郕 wi郕c wyej cenionym zotem i nieco mniej cennym srebrem. Nie bito jednak z tych kruszcw monet, ale cz郕繞ciej formowano sztabki, grudki, kulki, a nawet w wyroby biuteryjne jak pier繞cienie, kolczyki czy bransolety. Z czasem kady z tych przedmiotw mia okre繞lon簣 wag郕 i prb郕 (ilo繞迠 kruszcu w stopie), ktr簣 zacz郕to umieszcza迠 na przedmiotach.

Kolejnym etapem byo wprowadzenie znaku wytwrcy danego 繞rodka patniczego, regionu pochodzenia, czy wizerunku panuj簣cego wadcy. A tre繞ci te byo najatwiej umie繞ci迠 na paskim niewielkim przedmiocie, o nie 繞cieraj簣cych si郕 kraw郕dziach. No i mamy monet郕! Czy wynalezienie monet mona przypisa迠 staroytnym Fenicjanom? By迠 moe, ten kupiecko-podrniczy nard mia na swoim koncie wiele wynalazkw. A monety byy im szczeglnie przydatne. Jednak w VII w p.n.e. bito ju monety w Lidii na terenie Azji Mniejszej. Wydaje si郕 wi郕c, e wraz z rozwojem handlu, a take sztuki wytapiania pieni簣dze w formie monet mogy si郕 pojawi迠 w rnych miejscach wschodniej cz郕繞ci basenu Morza 礎rdziemnego.

Jak powstaj簣 monety...?

Monety s簣 bite! I w tym przypadku, w odrnieniu od samochodw, to dobrze! Monety s簣 wytwarzane, czyli bite, w mennicach. Pierwsze mennice pojawiy si郕 na terenie dzisiejszej Turcji, by to wiek VII p.n.e. Nazwa "bicie" wywodzi si郕 od uderzenia stemplem (metalowym trzonkiem, na wzr piecz郕ci), w odpowiednio uformowany (najcz郕繞ciej w postaci okr簣gego dysku) kawaek metalu - zota, srebra, br簣zu, miedzi, aluminium b簣d rnych stopw. Czasami jest to uderzenie tylko z jednej strony (brakteaty), cz郕繞ciej - dzi繞 - z obu.

Jak bije si郕 monety z lustrzanym stemplem?

Monety i sztabki ze stemplem lustrzanym zawdzi郕czaj簣 sw簣 niebywa簣, wr郕cz luksusow簣, urod郕 specyficznemu sposobowi ich bicia (wytwarzania). Jako materia wyj繞ciowy wykorzystywane s簣 starannie wybrane kr簣ki, poddawane dodatkowemu czyszczeniu, polerowaniu i politurowaniu. Take sam stempel menniczy jest specjalnie polerowany polerowany, jego rysunek wytrawiany kwasem, a sama technika bicia przewiduje kilkakrotne uderzenie stempla i zwi郕kszony nacisk prasy, w porwnaniu z procesem stosowanym do bicia monet obiegowych. Co ciekawe podobny efekt mona uzyska迠 bij簣c po raz pierwszy "繞wieym" stemplem zwyke monety obiegowe. Podobny, to jednak nie ten sam.

Jak odbywa si郕 zocenie?

Zocenie inaczej pozacanie - to nanoszenie na powierzchni郕 przedmiotw warstwy zota. Od wielu czynnikw zaley jakiej grubo繞ci jest to warstwa, oraz jakiej prby zota uyto do zocenia. Powierzchnie monet i sztabek (poniewa s簣 metaliczne) odbywa si郕 na skutek procesu fizyko-chemicznego elektrolizy, lub jest procesem stricte chemicznym. Pono迠 proces zocenia polegaj簣cy na elektrolizie mgby迠 znany ju w staroytnym Egipcie, cho迠 nie ma na to przekonuj簣cych dowodw. Zocenie to take malowanie przedmiotw farb簣, zawieraj簣c簣 drobinki prawdziwego zota. Z uwagi na du簣 kowalno繞迠 zota zocenie w czasach staroytnych, jak i dzi繞, moe rwnie polega迠 na na nanoszeniu niebywale cienkich listkw (patw) zota przy pomocy kleju lub narz郕dzi.

Jak odrni迠 przedmioty zote od pozacanych i srebrne od posrebrzanych

Najpro繞ciej rzecz ujmuj簣c wystarczyoby zobaczy迠 czy dany przedmiot np. pier繞cionek ma prb郕 zota b簣d srebra. Niestety tak nie jest. Podobnie szybko, atwo i przyjemnie byoby z monetami i sztabkami. Niestety wsz郕dzie, a wa繞ciwie, zwaszcza, w numizmatyce kwitnie faszerstwo i naci簣ganie klientw. Bicie prby na metalach nieupowaninych jest przest郕pstwem, a jednak niektrzy stosuj簣 rne triki w celu oszukania kupuj簣cego. Na przykad do niklowego acuszka doczepia si郕 srebrn簣 zapink郕, na ktrej widnieje prba - oczywi繞cie jest to prba tylko zapinki! A czasmi prba ta ma si郕 odnosi迠 jedynie do srebra, ktre pokrywa powierzchni郕 zapinki, a czasami, po prostu prba jest bita ot tak sobie. Jak wobec tego sprawdzi迠 jako繞迠? Jest kilka metod, ktre od razu dyskwalifikuj簣 dany przedmiot jako podrbk郕.
 • Po pierwsze jest to prba magnetyczna. Te metale szlachetne s簣 "odporne" na przyci簣ganie magnesu. Jednak stopy uyte do wyrabiania precjozw te mog簣 mie迠 takie wa繞ciwo繞ci.
 • Po drugie prba Archimedesa - nie do wykonania na targu.
 • Po trzecie wizyta u jubilera, chyba, e samemu mamy odczynniki do badania prb zota i srebra, kamie probierczy, iglice i potrafimy si郕 nimi posugiwa迠. A co z certyfikatami, metkami? Niestety te atwo podrobi迠, a skoro nie s簣 zespawane z danym produktem - zamieni迠. Najpewniejszym sposobem jest kupno o sprawdzonego sprzedawcy, ktry nie boi si郕 da迠 gwarancji oraz pozwala na sprawdzenie przez osoby trzecie danego przedmiotu (w przypadku tych uywanych).

  Czy srebro tybetaskie, to srebro?

  Nie. I wa繞ciwie tyle w temacie. Jednak nazwa ta ma due konotacje historyczne i jako taka nie ma (lub raczej nie miaa) na celu wprowadzenie ludzi w b簣d. Co繞 si郕 srebrzy, jest srebrne, jak papierek z czekolady, czy jest on srebrny: TAK. Czy zrobiony ze srebra prby 925: NIE. Sprawa jasna. Zreszt簣 podobnie ze zotem. Moe by迠 przecie zota szafa, zegar, spinka, czy 5 groszy (nasze dzisiejsze obiegowe), no bo zotwka jest srebrna a pi郕ciozotwka srebrno-zota... Wracaj簣c do tematu srebra tybetaskiego. Najcz郕繞ciej jest ono stopem cyny, niklu i miedzi z niewielk簣 ilo繞ci簣 prawdziwego, czystego srebra. Suy do wykonywania biuterii, a take zastaw stoowych, 繞wiecznikw, ktre wygl簣daj簣 nie mniej pi郕knie, a s簣 wielokrotnie tasze. Mao tego je繞li stop jest w odpowiednich proporcjach, moemy uzyska迠 pi郕kny efekt starzenia lub te l繞ni簣cego bysku (dodatek chromu).

  Co to s簣 "faszerstwa z epoki"?

  Czasem nazywane falsami z epoki, to podrbki, najcz郕繞ciej monet obiegowych, istniej簣ce w czasach wspczesnych oryginaom. Czyli tak jak dzisiaj zdaaj簣 si郕 podrbki, tak byo i 500, i 2000 lat temu. Znaczy to tyle, e dana moneta ma tyle samo lat co orygina (jest rwie stara), ale jest bezprawnie bita. Jest faszerstwem. W nielicznych przypadkach warto繞迠 takich falsw (z rnych wzgl郕dw) dzisiaj jest wi郕ksza od samych oryginaw. Z reguy faszerstwa mona rozpozna迠 po gorszej jako繞ci stemplu, gorszym materiale, a w przypadku kruszcw po mniejszym ich udziale (prbie) i / lub zanionej wadze w stosunku do wzorca. W skrajnych przypadkach faszywki funkcjonoway z penoprawnymi monetami i nikt si郕 tym nie przejmowa. Tak byo.

  Co oznacza zasada 4C odno繞nie diamentw (brylantw)

  Nazwa 4C wywodzi si郕 od czterech angielskich sw: carat (masa - ilo繞迠 karatw), colour (barwa), clarity (czysto繞迠) oraz cut (szlif).
 • Mas郕 kamieni szlachetnych, w tym take diamentw, okre繞la si郕 w karatach metrycznych (ct). Jeden karat zosta zdefiniowany jako 100 mg, czyli 0,1 grama. Mas郕 diamentu podaje si郕 z dokadno繞ci簣 do dwch miejsc po przecinku. To pierwszy i najwaniejszy z parametrw okre繞laj簣cy warto繞迠 diamentu (brylantu).
 • Je繞li chodzi o barw郕 (nie kolor!) to najrzadsze s簣 barwy fantazyjne np. pomaraczowa, czerwona, niebieska. Barwy typowe to odcienie bieli, ci i br簣zu. Klasyfikuje si郕 je mi郕dzy literami D, a Z. Kamienie najlepsze to te bezbarwne o barwie D.
 • Trzecia kategoria to czesto繞迠 okre繞lana literami: FL, IF (praktycznie nie b郕d簣ca w obrocie, niedost郕pna dla zwykych 繞miertelnikw), VVS, VS (to dua klasa czesto繞ci, luksusowa, SI (dobra czysto繞迠, inkluzje dostrzegalne przy 10-krotnym powi郕kszeniu - przeci郕tne diamenty klasy 繞redniej), I1, I2, I3 inaczej P1, P2, P3 (niska klasa czysto繞ci diamentw z zanieczyszczeniami widocznymi goym okiem).
 • Ostatnia sprawa to szlif. To od jego jako繞ci zaley wydobycie "ognia" diamentu. Tylko dzi郕ki wa繞ciwemu oszlifowaniu diamentu mona dostrzec jego wspania簣 brylancj郕. To zjawisko powstaje w wyniku cakowitego wewn郕trznego odbicia i rozszczepienia promieni 繞wietlnych, jak rwnie odbicia 繞wiata od faset. Szlif ocenia si郕 w skali: bardzo dobry, dobry, 繞redni i saby. W繞rd kamieni mona wyrni迠 kamienie o szlifie brylantowym okr簣gym, czyli brylanty, oraz o ksztatach fantazyjnych, takich jak: markiza, owal, gruszka, serce i wiele innych.

  Czym s簣 prby zota (srebra) i jak je zbada迠?

  Kady wyrb jubilerski czy numizmatyczny jest z czego繞 zrobiony. W przypadku gdy jest to metal, lub stop metali, mwimy na przykad o zocie, czy srebrze danej prby. To samo moe oczywi繞cie tyczy迠 palladu, platyny i innych metali. Skupmy si郕 na zocie. Czyste zoto jest bardzo mi郕kkie (kowalne) dlatego te stosuje si郕 rne domieszki, zwaszcza przy wytwarzaniu biuterii. Zwi郕ksza to ich trwao繞迠 nie wpywaj簣c znacz簣co na warto繞迠. W przypadku prb wysokich np. 850 mamy do czynienia z wyrobem, w ktrym jest 85% czystego zota (Au), a reszta to domieszki, ktre maj簣 na celu jego utwardzenie, czyli nadaniu biuterii walorw uytkowych. Popularna prba 625 oznacza, e wi郕kszo繞迠 "zota w zocie" to zoto, a 37,5% to domieszki. Najnisz簣 prb簣 jubilersk簣 jest prba 333 i take w tym przypadku mwimy o wyrobie zotym, b簣d ze zota. Je繞li chodzi o srebro to popularn簣 i zarazem bardzo szlachetn簣 prb簣 jest prba 925. Taki wyrb w celu "wzmocnienia" srebra ma w swym ciele jedynie 7,5% domieszki metalu stabilizuj簣cego (np. cynku).

  Natomiast monety i sztabki inwestycyjne s簣 zwykle bite z kruszcw najwyszej prby, gdy ich codzienne "uytkowanie" nie wchodzi raczej w gr郕. Aby usystematyzowa迠 i wprowadzi迠 standaryzacj郕 wyrobw ze zota srebra, platyny, palladu na wyrobach pojawiaj簣 si郕 oznaczenia podaj簣c簣 konkretn簣 prb郕, a czasami i inne dane jak np. wytwrc郕 lub kraj pochodzenia.

  Czym jest biae zoto?

  Biae zoto, z ktrym mamy do czynienia w przypadku wyrobw jubilerskich, to nic innego jak stop zota (Au) z metalem barwy srebrnej. Tym metalem moe by迠 nikiel (dawniej, gdy dzi繞 odchodzi si郕 od tego rodzaju stopu ze wzgl郕du na wa繞ciwo繞ci alergiczne niklu) lub cynkiem. Cz郕sto taki stop zota jest poddawany rodowaniu (zobacz sowniczek poj郕迠), w celu osi簣gni郕cia srebrzystego, 繞wieego poysku, a take nadaniu trwao繞ci wyrobowi jubilerskiemu, przedmiot rodowany staje si郕 bardziej odporny na warunki "eksploatacji". Niekiedy take na stop zota z metalem barwy zotej/br簣zowej (np. miedzi簣) nakadana jest warstewka rodu. Jednak w tym wypadku po czasie moe nieadnie zacz簣迠 prze繞witywa迠 wa繞ciwy kolor biuterii (zoty), na skutek 繞cierania si郕 rodu. Jak wida迠 z powyszego biae zoto to poj郕cie do繞迠 oglne i warto po繞wi郕ci迠 chwil郕 przed zakupem, aby dowiedzie迠 si郕 CO wchodzi w jego skad. Od tego te b郕d簣 zaleay jego wa繞ciwo繞ci fizyczne i chemiczne (skad i proporcje domieszek w biaym zocie).

  Cz郕sto biaym zotem jest nazywana take platyna lub pallad. Jednak s簣 to nazwy popularne, a nie jubilerskie, gdy i pallad, i platyna maj簣 wi郕ksz簣 warto繞迠 od zota i lepiej napisa迠, e co繞 jest z platyny b簣d palladu, ni e jest po prostu "biaym zotem".
 • Strona Z這ty Sklep wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z niej oznacza, 瞠 wyra瘸j Pa雟two zgod na u篡wanie tych plik闚.
  Copyright © 1999 -